UNE 13816 TRANSPORT DE VIATGERS

Awesome Image

Certificació UNE 13816 Transport Públic de Passatgers

La norma UNE 13816 de Transport Públic de Passatgers és una normativa internacional, dissenyada per a aquelles empreses o organitzacions dedicades al transport públic de passatgers per carretera, independentment de la seva grandària o ubicació geogràfica, que estableix una sèrie de condicions i requisits que s'han de complir per oferir un servei de qualitat als viatgers. Es tracta d'una normativa pensada per millorar la qualitat de les empreses que ofereixin serveis de transport, la qual també és aplicable a aerolínies, empreses de transport per ferrocarril, rutes marítimes, autopistes, taxis, autobusos i qualsevol altra empresa dedicada al transport públic i/o privat de passatgers. L'objectiu de la norma UNE EN 13816 és millorar el servei que ofereix una empresa, a través de 8 elements indispensables per al seu desenvolupament:
 • - Temps
 • - Comoditat
 • - Informació al client
 • - Condicions d'accessibilitat
 • - Seguretat
 • - Definició del servei ofert
 • - Atenció a el client
 • - Incidència ambiental

Quines empreses han d'aplicar la UNE 13816 de Transport Públic de Passatgers?

La norma UNE EN 13816 de Transport Públic de Passatgers ja és d'aplicació obligatòria en una sèrie de comunitats autònomes espanyoles, per a aquelles empreses que vulguin oferir un servei de transport, públic o privat, i compten amb uns terminis per a la implantació. Té certes similituds amb la certificació ISO 9001, per la qual cosa aquelles empreses que compten amb aquesta certificació, tindran molt més fàcil la implantació i obtenir la certificació de la UNE EN 13816.

Avantatges d'obtenir la certificació UNE 13816

Totes aquelles empreses que obtinguin la certificació UNE 13816 gaudiran d'una sèrie d'avantatges, que permetran als clients obtenir una definició clara del servei ofert pel transport públic de passatgers:
 • - Garantirà l'excel·lència del servei ofert als passatgers.
 • - Millorarà la visió de cara als clients.
 • - Els usuaris milloraran les seves expectatives de qualitat en el transport públic, garantint la major efectivitat, eficàcia i eficiència.
 • - Majors possibilitats per a l'accés a concursos públics.
 • - Sistema de millora contínua, a través d'una sèrie d'indicadors que permetran oferir el millor servei possible.