SQAS MATÈRIES PERILLOSES

Awesome Image

SQAS per al tractament de matèries perilloses

L'esquema SQAS (Safety and Quality Assesment Systems) disposa d'una sèrie de requisits de qualitat, seguretat i medi ambient per al correcte tractament de matèries perilloses per part d'empreses pertanyents a la indústria química. El principal objectiu de l'esquema SQAS és oferir una sèrie de mecanismes que garanteixin el correcte emmagatzematge, manipulació i transport de productes químics de les empreses de la indústria química. Una empresa que opti per implantar l'esquema SQAS, estarà en disposició de garantir que totes les operacions realitzades compleixen totes les normes de qualitat i seguretat per a la protecció tant de l'entorn com de la salut dels empleats i ciutadans. L'esquema SQAS ha estat elaborat per la Federació Europa d'Indústries Químiques, i per al seu compliment, prèviament caldrà realitzar una avaluació de l'empresa que garanteixi el compliment dels requisits establerts per l'SQAS. Qualsevol organització que estigui relacionada amb la indústria química, i que es dediqui a la manipulació de matèries perilloses, estarà en disposició d'aplicar l'esquema SQAS, independentment de la seva grandària o ubicació geogràfica.

Beneficis d'implantar el SQAS en una empresa

Una empresa de la indústria química que opti per implantar l'esquema SQAS gaudirà de múltiples avantatges. Et mostrem les més destacades:
  • - Evitar constants avaluacions:
Evita que una empresa de la indústria química rebi constants i nombroses avaluacions de la seva qualitat.
  • - Afavoreix la presa de decisions:
L'esquema SQAS afavoreix la presa de decisions al contractar serveis logístics per part de les organitzacions o empreses pertanyents a la indústria química.
  • - Minimitza la subjectivitat de les parts:
A causa de la intervenció d'un inspector independent especialitzat per a la seva implantació, es minimitza la subjectivitat de les diferents parts.
  • - Flux bidireccional d'informació entre empreses de la indústria química:
Permet que les empreses de la indústria química estiguin en disposició de proposar millores als operadors logístics, obtenint informació valuosa i totalment imparcial dels seus punts tant forts, com febles.