UNE 16636 CONTROL DE PLAGUES

Awesome Image

Norma UNE EN 16636 per a les Bones Pràctiques al Control de Plagues

La UNE EN 16636 és una normativa europea que estableix una sèrie de requisits a complir per les empreses per a les bones pràctiques pel control de plagues, amb l'objectiu de protegir la salut pública i el medi ambient. Es tracta d'una norma d'aplicació obligatòria per a totes aquelles empreses que ofereixen serveis relacionats amb la gestió de plagues, la qual inclou l'avaluació, recomanació, així com l'execució dels procediments de control i prevenció. La UNE EN 16636 estableix els requisits que han de complir les empreses de control de plagues, tant d'actuació com de competència amb els treballadors. Aquella empresa que obtingui la certificació UNE EN 16636 tindrà la capacitat per a les bones pràctiques de control de plagues. Qualsevol empresa que tingui la responsabilitat d'oferir serveis per al control de plagues, ja sigui a través de l'actuació, l'avaluació, l'assessorament o l'execució d'accions de control o previsió, està en disposició d'obtenir la certificació de la norma UNE EN 16636, sempre que compleixi amb els requisits mínims exigits. Per contra, aquelles empreses que ofereixin serveis per a la protecció de cultius, neteja i desinfecció rutinaris, queden fora de l'àmbit d'aplicació de la norma UNE EN 16636.