UNE +I+D+I 166002:2014

Awesome Image

R + D + I UNE EN ISO 166002

Els sistemes de gestió R + D + I resulten altament eficaços per a tot tipus d'empreses, tant públiques com privades, independentment del seu tamany o sector, ja que els ofereixen un seguit de pautes que els permetran millorar totes aquelles activitats R + D + I que duguin a terme, sense necessitat de seguir unes regles fixes que frenin la seva imaginació o intel·ligència. Un sistema de gestió R + D + I proporciona unes directrius bàsiques, realment útils per organitzar i dur a terme la gestió més adequada d'aquest tipus d'activitats, aportant a més un valor afegit que ajudarà a marcar la diferència enfront de la competència. D'altra banda està la norma UNE EN ISO 166002, la qual ofereix una sèrie de requisits i directrius que les empreses han de complir, de cara a desenvolupar les seves polítiques R + D + I, establint uns objectius a complir en funció de les activitats, productes o serveis oferts per cada empresa. La normativa UNE EN ISO 166002 ajuda a les empreses a identificar noves tecnologies, útils i eficaços per al seu sector, que posteriorment els permetrà millorar els seus serveis i augmentar la qualitat.

Com obtenir la certificació de sistema de gestió R + D + I?

Des de Tqconsultors oferim a totes aquelles empreses que ho desitgin, els nostres serveis de gestió i consultoria, amb els quals asseurem les bases per obtenir la certificació de sistema de gestió R + D + I. Avantatges d'obtenir la certificació de sistema de gestió R + D + I:
  • - Les empreses podran sistematitzar i integrar dins de la gestió general les activitats R + D + I.
  • - Es millora la planificació, organització i el control sobre les unitats R + D + I.
  • - Interacció de R + D + I amb altres departaments de l'empresa.
  • - Total transparència de les activitats R + D + I realitzades.
  • - Major confiança, millor imatge i augment de la competitivitat.
  • - Total compatibilitat amb altres sistemes de gestió.

UNE EN ISO 166002

La norma UNE 166002 està pensada per a tot tipus d'empreses que realitzin activitats R + D + I, i pot ser utilitzada com especificació de compra a la contractació de tercers. Es tracta d'una normativa estretament relacionada amb altres normes de sistemes de gestió, com la UNE EN ISO 9001, sent totalment compatibles, i oferint múltiples beneficis als usuaris.