22000+IFS+BRC+APPC ALIMENTACIÓ

Awesome Image

Normes de Seguretat Alimentària: ISO 22000, IFS, BRC i APPCC

Des de Tqconsultors t'oferim tot l'assessorament necessari, i ens encarreguem de la gestió perquè puguis complir amb les corresponents normes de seguretat alimentària a la teva empresa: ISO 2200, IFS, BRC i APPCC, les quals són necessàries per garantir la total qualitat dels aliments.

Norma ISO 22000

La norma ISO 22000 estableix una sèrie de requisits que una empresa del sector alimentari ha de complir per garantir la seguretat i qualitat dels aliments, al llarg de tota la cadena alimentària, fins al consum final. El compliment d'aquests requisits garanteix que una empresa tingui la capacitat de controlar tots els riscos i perills relacionats amb la innocuïtat dels aliments. La normativa UNE-EN ISO 2200 és de caràcter obligatori per tota empresa o organització que intercedeixi en la cadena alimentària, independentment de la seva mida i ubicació.

Protocol IFS

El Protocol IFS (International Food Standard) fa referència a una norma promoguda per la Unió Alemanya de Cadenes de Distribuïdors Alimentaris, que per la seva implantació, cal que una empresa alimentària s'hagi implantat prèviament un sistema APPCC. L'objectiu del protocol IFS és millorar el control de riscos per garantir la total seguretat alimentària, assegurar el subministrament de productes totalment segurs que compleixin amb la legislació vigent, oferir una major transparència als sistemes de certificació, disminuir els costos que poden generar els possibles errors en la cadena de producció, augmentar la confiança dels consumidors i proveïdors, i afavorir el compliment de la legislació.

Protocol BRC

El protocol BRC (British Retail Consortium) és una norma similar a l'establerta en el protocol IFS, promoguda pels diferents grups britànics de distribució alimentària, que té l'objectiu principal d'assegurar el compliment dels diferents requisits que garanteixen la seguretat dels aliments, al llarg de tota la cadena alimentària.

Sistema d'autocontrol APPCC

El sistema d'autocontrol APPCC fa referència a les sigles "Anàlisi de perills i punts de control crític". Es tracta d'un sistema de prevenció que sorgeix amb l'objectiu de permetre a les empreses que actuïn al llarg de la cadena alimentària, avançar-se a qualsevol tipus de problema que pogués aparèixer relacionat amb els aliments, i que a més estableix les mesures que ha de prendre una empresa per posar solució a possibles problemes. El compliment de sistema APPCC és totalment obligatori per a totes les empreses pertanyents al sector alimentari, per així garantir la total seguretat dels aliments per al consumidor final.