ISO 15189: 2012 LABORATORIS CLÍNICS

Awesome Image

Norma ISO 15189 per a Sistemes de Gestió de la Qualitat en Laboratoris Clínics

La norma ISO 15189 disposa dels requisits que han de complir els sistemes de gestió de la qualitat en Laboratoris Clínics, per certificar que compten amb un sistema de gestió adequat, que són tècnicament competents, i que són capaços de generar resultats tècnicament vàlids. Elaborada pel Comitè Tècnic ISO/TC 212, prenent com a referència les normes ISO 17025 i ISO 9001, ISO 15189 es divideix en la gestió corresponent als requisits per certificar un sistema de qualitat, i en la tècnica que descriu els requisits per al personal, instal·lacions, equips, procediments, garantia de qualitat i informes. Es tracta d'una norma que pot aplicar qualsevol tipus de laboratori clínic, sense importar el nombre d'empleats, les activitats realitzades o la ubicació geogràfica.

Quina és la funció de la ISO 15189 per a Laboratoris Clínics?

El principal objectiu de la norma ISO 15189 és garantir el bon funcionament dels laboratoris clínics, així com reconèixer la importància que tenen al realitzar diagnòstics mèdics a partir d'una sèrie de dades qualitatives o quantitatives. Així mateix, la normativa ISO 15189 estableix una sèrie de requisits mínims pel correcte funcionament d'un laboratori clínic, sempre des d'un punt de vista de qualitat i de competència tècnica. Serveix perquè un laboratori pugui avaluar la qualitat de les seves pròpies instal·lacions i treballs realitzats. Dit això, aquells laboratoris que obtinguin la certificació ISO 15189 demostraran que els seus resultats són totalment fiables.

Principals avantatges d'implantar la ISO 15189

Aquells laboratoris que optin per implantar la ISO 15189 gaudiran d'una sèrie d'avantatges molt destacades:
 • - Major productivitat i efectivitat de laboratori.
 • - Compromís de tots els empleats de laboratori per complir amb els requisits establerts.
 • - Avaluació periòdica per a garantir la competitivitat amb altres laboratoris clínics.
 • - Major confiança amb els clients.
 • - Augment de les possibilitats per accedir a administracions públiques.
 • - Reducció de riscos.
 • - Continu desenvolupament de competències de personal.
 • - Reconeixement internacional per part d'altres laboratoris.
 • - Agilització de el procés per oferir altes mèdiques als pacients.
 • - Millor assessorament clínic.
 • - Major seguretat per als pacients.