39001 – SEGURETAT VIAL

Awesome Image

ISO 39001 Gestió de la Seguretat Viària

La normativa ISO 39001 estableix una sèrie de requisits mínims a complir a l'implantar un sistema de gestió de la seguretat viària, per part d'ajuntaments, autoritats de trànsit, empreses de seguretat, o qualsevol altre tipus d'empresa, pública o privada, que vulgui desenvolupar un sistema d'aquest tipus. Implantar un sistema de gestió de la seguretat viària basat en la ISO 39001 és fonamental per a aquelles empreses o organitzacions relacionades amb els mitjans de transport, a causa de l'increment de persones mortes i accidents que es produeixen a les carreteres del nostre país cada any. L'objectiu d'un sistema de gestió de la seguretat viària és conscienciar i oferir formació als empleats d'una organització, millorant les seves pràctiques al volant, per així augmentar la seguretat de la mobilitat i minimitzar els riscos d'accidents de trànsit. Per implantar un sistema de gestió de la seguretat viària, cal complir els requisits de la norma ISO 39001, els quals identifiquen les principals amenaces vials i minimitzen els riscos. Els principals hàbits que pretén corregir la normativa ISO 39001 és la utilització del cinturó de seguretat, afavorir la conducció tranquil·la, el respecte a les senyals de trànsit, la correcta fixació de la càrrega, etc.

Principals avantatges de la norma ISO 39001

La norma ISO 39001 ofereix múltiples avantatges a aquelles empreses que la certifiquen, però també a tota la societat en general, ja que afavoreix el compliment de les normes vials a la carretera.
  • - Afavorir el compliment dels objectius de seguretat organitzativa i responsabilitat social.
  • - L'empresa demostrarà que es pren amb molta seriositat aquest tipus d'objectius.
  • - Identificar accions de millora a la carretera.
  • - Es redueixen els costos a través d'una major eficiència.
  • - Reconeixement de l'empresa per implantar la norma ISO 39001.
Tota empresa compromesa amb millorar la seguretat viària, es beneficiarà enormement d'implantar la norma ISO 39001, de la mateixa manera que qualsevol altre usuari de la xarxa de carreteres, ja que afavorirà una conducció més segura, i reduirà el risc d'accidents.