Q de Qualitat Turística

Awesome Image

Q de Qualitat Turística: Què és i com aconseguir-la?

Implantar la norma Q de Qualitat Turística aportarà prestigi a la teva empresa, permetent diferenciar-te de la competència, augmentar la fiabilitat i millorar la imatge cap als teus clients, ja que serà una garantia de qualitat. Q de Qualitat Turística es tracta d'un certificat de qualitat, dissenyat específicament per a aquelles empreses del sector del turisme, que es mostra com un valor afegit a tenir en compte, ja que aconseguir aquesta certificació significarà que una empresa compleix amb una sèrie de requisits específics de qualitat, capaços de marcar la diferència respecte a la competència. L'organisme que s'encarrega d'atorgar la certificació Q de Qualitat Turística, és l'ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola), que gestiona la certificació de sistemes de qualitat en empreses turístiques.

Com implantar la Q de Qualitat Turística a la teva empresa?

Si vols implantar la norma Q de Qualitat Turística a la teva empresa, a Tqconsultors disposem d'un complet equip de consultors i tècnics amb una gran experiència en la seva implantació, així com en tot el que envolta el sector turístic del nostre país. Els nostres professionals s'adaptaran a les necessitats de cada empresa, amb l'objectiu d'implantar la norma Q de Qualitat Turística Espanyola correctament, així com assegurar el seu compliment i manteniment. Mitjançant el procés d'implantació de la Q de Qualitat Turística, ens encarreguem de cobrir totes les necessitats que pugui tenir una empresa en relació a la normativa corresponent. Per això, posem a disposició de les empreses una sèrie de consultors experts en la normativa Q de Qualitat Turística, als quals podran traslladar-li qualsevol tipus de dubte que puguin tenir. Així mateix, oferirem un seguit de prestacions en funció de les necessitats que tingui cada empresa, i adaptarem el sistema de gestió de l'empresa per al compliment dels diferents requisits de la norma.

Per què implantar la norma Q de Qualitat Turística?

La norma Q de Qualitat Turística Espanyola farà un salt de qualitat a totes aquelles empreses del sector del turisme que disposin d'ella, a més d'altres múltiples avantatges, com la millora competitiva i de rendibilitat, prestigi, diferenciació, responsabilitat, compromís, fiabilitat, rigor, promoció, etc. Si estàs interessat a implantar la norma Q de Qualitat Turística a la teva empresa, contacta amb nosaltres sense cap compromís.