IATF 16949: 2016

Awesome Image

IATF 16949 Gestió de la Qualitat en Automoció

La normativa IATF 16949 estableix una sèrie de mecanismes per a la gestió de la qualitat en el sector de l'automoció, basats en la ISO 9001, que va ser publicada l'octubre de 2016. Es tracta d'una normativa que no està pensada per actuar com un sistema de gestió de qualitat independent, sinó de manera conjunta amb la ISO 9001, amb uns mecanismes específics per a la indústria de l'automoció. La IATF 16949 reuneix els requisits que ha de reunir un sistema de qualitat del sector de l'automoció, enfocats a millorar les pràctiques per al disseny, desenvolupament, fabricació, instal·lació o servei de qualsevol tipus de producte relacionat amb el sector de l'automoció. La norma IATF 16949 ha estat desenvolupada per la International Automotive Task Force, amb l'objectiu de millorar tota la cadena de desenvolupament així com el procés de certificació. Es tracta d'una certificació totalment obligatòria per a totes aquelles empreses i fabricants que vulguin establir una relació comercial. És una norma de gran importància, ja que el sector de l'automoció demana la màxima qualitat per a tots els seus productes, així com una millora contínua, que es pot aconseguir a través de la certificació de la norma de Gestió de Qualitat per a la indústria de l'automòbil IATF 16949. La norma IATF 16949 la pot aplicar qualsevol tipus d'empresa o organització relacionada amb el sector de l'automoció, independentment del seu tamany, així com de la seva ubicació geogràfica.

Beneficis d'implantar la IATF 16949 a les empreses

La implantació de la IATF 16949 aportarà diferents beneficis a les empreses, ja que s'ha convertit en un requisit indispensable per a tot tipus d'empresa relacionada amb el sector de l'automoció, fins al punt que algunes de les empreses més importants el tenen com un requisit contractual de cara a començar una relació comercial.
  • - Reconeixement de proveïdor d'automoció certificat a nivell mundial.
  • - Integració de la IATF 16949 amb altres sistemes de gestió.
  • - Qualitat i millora contínua.
  • - Pràctiques acordades i reconegudes internacionalment per gestionar la qualitat en el sector de l'automoció.
  • - Llenguatge comú per relacions amb clients i proveïdors de tot el món.