EMAS

Awesome Image

Norma EMAS de Sistemes de Gestió Ambiental

La norma EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria) és una reglamentació de la Unió Europea que està directament relacionada amb els Sistemes de Gestió Ambiental, així com amb la norma ISO 14001, que és un estàndard internacional que estableix els requisits necessaris per implantar un sistema de gestió ambiental en una empresa. L'objectiu principal de la norma EMAS és assegurar que una empresa compleixi la legislació de la Comunitat Europea de gestió ambiental, desenvolupant una política basada en accions que afavoreixin la preservació de l'entorn i el desenvolupament sostenible, tal com està estipulat en el Tractat de la Unió Europea. Tal com reconeix el propi reglament EMAS, són les empreses les que han de tenir la seva pròpia responsabilitat respecte a la gestió de l'impacte ambiental que puguin generar les seves activitats, serveis o productes, i per això han de seguir les següents recomanacions:
  • - Prendre un enfocament actiu.
  • - Han de prevenir, minimitzar i eliminar activitats que provoquin contaminació.
  • - Garantir la bona gestió de recursos.
  • - Utilitzar tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Per dur a terme les normes EMAS, el més recomanable és implantar un sistema de gestió ambiental, de manera efectiva:
  • - Implantar una política ambiental.
  • - Establir una sèrie d'objectius a complir.
  • - Programes.
  • - Oferir informació a les persones interessades.
  • - Dur a terme un procés de millora contínua.

Diferències entre la norma EMAS i la ISO 14001

L'ISO 14001 és una norma internacional que es pot aplicar en empreses de tot el món, mentre que la norma EMAS únicament pot ser aplicada per empreses pertanyents a algun dels estats membres de la Unió Europea. Per implantar la norma EMAS cal fer una revisió ambiental, mentre que la norma ISO 14001 únicament suggereix dur a terme una revisió inicial per al desenvolupament d'un sistema de gestió ambiental. D'altra banda, el reglament EMAS fa obligatòria la realització d'una declaració ambiental prèvia, disponible per a totes les persones que vulguin accedir-hi. En la norma ISO, en canvi, no cal fer cap declaració ambiental.