Petjada de Carboni

Awesome Image

Petjada de Carboni

La petjada de carboni fa referència a la quantitat d'emissions de gasos efecte hivernacle, que produeix una empresa o organització al desenvolupar un producte o dur a terme les seves activitats rutinàries. S'expressa en tones de CO2, i podríem dir que és l'empremta al planeta que deixa l'activitat d'una empresa, organització o particular. Cada empresa deixa la seva pròpia petjada de carboni en funció del consum i del tipus d'hàbits que dugui a terme al llarg de la seva activitat. Una cosa important, més si tenim en compte que l'informe IPCC (Panell Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic) demostra que el 95% del canvi climàtic ha estat provocat per l'home.

Relació de la petjada de carboni i el canvi climàtic

Un dels principals culpables de l'escalfament global i canvi climàtic són els gasos de l’efecte hivernacle, principalment de CO2, procedents en la majoria de casos de la crema de combustibles fòssils, que s'acumulen a l'atmosfera, i actuen retenint part de la calor que emet la terra. Per això és important conèixer a la perfecció què és la petjada de carboni, i conscienciar-se de la necessitat de reduir-la a l màxim possible, a través dels hàbits que portem a terme en el nostre dia a dia.

Com conèixer la petjada de carboni?

Per conèixer la petjada de carboni que deixa un producte o una activitat, cal analitzar el seu cicle de vida. Hi ha calculadores d'empremta de carboni que s'encarreguen de valorar els hàbits relacionats amb el consum energètic, així com amb els hàbits de consum o residus.

Com reduir la petjada de carboni?

Per reduir la petjada de carboni d'una empresa i la quantitat de CO2 que es genera, el més efectiu per estalviar la quantitat d'emissions al planeta és reduir el consum general, l'adquisició i l'ús de productes, així com la reutilització i el reciclatge .

Claus per calcular la petjada de carboni

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient posa a disposició de les empreses unes eines que faciliten el càlcul de la petjada de carboni que generen per als següents casos:
  • - Petjada de carboni d'una organització: abast 1 + 2.
  • - Petjada de carboni d'un ajuntament: abast 1 + 2.
  • - Petjada de carboni d'una explotació agrícola: abast 1 + 2.
  • - Reducció de petjada de carboni: abast 1 + 2.
  • - Projectes d'absorció de CO2.