ISO 14001:2015

Awesome Image

Norma ISO 14001 per a Sistemes de Gestió Ambiental

La norma ISO 14001 és una norma internacional per la correcta aplicació de sistemes de gestió ambiental (SGA), que estableix una sèrie de mecanismes per a la identificació, priorització i gestió de riscos ambientals. Qualsevol empresa independentment del seu tamany, sector o ubicació geogràfica està en disposició d'implantar la norma ISO 14001 amb total garantia, reduint així aquelles accions que puguin perjudicar el medi ambient.

Per què és recomanable la certificació ISO 14001 per les empreses?

Obtenir la certificació ISO 14001 oferirà una sèrie de beneficis a tot tipus d'empreses:
  • - Millora de reputació:
La certificació ISO 14001 permetrà a una empresa millorar la seva reputació, a través de reduir els riscos ambientals, oferint una millor imatge pública als clients, organismes reguladors i altres parts interessades.
  • - Reducció de costos:
La norma ISO 14001, al centrar-se en la millora contínua dels sistemes de gestió ambiental, ha d'establir una sèrie de mecanismes que afavorirà que una empresa pugui oferir un ús molt més eficient a les matèries primeres, i per tant, reduir els costos relacionats.
  • - Compliment de la legislació:
A l'obtenir la certificació ISO 14001 es redueix l'esforç que ha de realitzar una empresa per complir la legislació actual, i també per afavorir la gestió dels riscos ambientals.
  • - Reducció d'esforços:
Al complir els requisits en el sistema de gestió ambiental, es reduiran els esforços i també els costos de l'empresa.
  • - Avantatge competitiu:
L'ISO 14001 oferirà múltiples avantatges competitius a una empresa, augmentant les possibilitats de ser el proveïdor escollit pels clients, al mostrar-se totalment respectuosa amb el medi ambient.
  • - Fàcil integració amb altres normes de sistemes de gestió:
La normativa ISO 14001 es pot integrar fàcilment amb altres normatives de sistemes de gestió, com la norma ISO 9001, la OHSAS 18001 o la ISO 50001, entre altres, les quals se centren en la qualitat, la seguretat i salut laboral, i l'energia , respectivament. Des Tqconsultors estem acreditats per emetre els certificats de la norma ISO 14001, encarregant-nos de l'avaluació i l'auditoria de les empreses de tots els sectors.