45001: 2018 PREVENCIÓ DE RISCOS

Awesome Image

ISO 45001 per la Prevenció de Riscos Laborals

L'ISO 45001 és una normativa que posa les bases per implantar Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball, que afavoreixin la prevenció de riscos laborals, i substitueix l'antiga norma OHSAS 18001. Una empresa que compleixi la normativa ISO 45001 , significarà que compta amb un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball eficaç, que minimitza els riscos de seguretat i salut, i ofereix una major previsió cap als treballadors, i cap a tota l'organització en general.

Principals beneficis d'implantar la norma ISO 45001

Qualsevol empresa està en disposició d'implantar la norma ISO 45001, sense importar el sector al què pertanyi, nombre d'empleats o ubicació geogràfica, i gaudir dels múltiples beneficis que ofereix:
  • - Major protecció als treballadors:
L'ISO 45001 ofereix un enfocament més estructurat per identificar perills i afavorir la gestió de riscos, el que es tradueix en un ambient de treball més segur i saludable, i en una important reducció d'accidents en el lloc de treball. Es reduiran les lesions, així com les baixes per malaltia dels treballadors.
  • - Redueix els riscos:
Permet dur a terme un pla d'acció adequat que afavoreix l'avaluació, verificació, inspecció, revisió legal i investigació d'accidents, i així reduir els possibles riscos d'accidents, i augmentar la protecció cap als treballadors.
  • - Compliment legal:
La normativa ISO 45001 proporciona uns mecanismes per identificar la legislació vigent i implementar els requisits aplicables. D'aquesta manera s'afavoreix la reducció de queixes per part dels treballadors, així com possibles conseqüències financeres.
  • - Base del sistema de gestió:
Es tracta d'una norma que serà base pel sistema de gestió implantat, podent alinear aquesta norma amb la ISO 9001 i la ISO 14001.
  • - Major responsabilitat:
Obtenir la certificació ISO 45001 demostrarà que una empresa és totalment responsable i té ple compromís amb la seguretat i la salut en el treball, oferint protecció als treballadors amb l'objectiu de reduir qualsevol tipus de risc en els seus llocs de treball.