45001: 2018 PREVENCIÓ DE RISCOS - TQ Consultors

Awesome Image

ISO 45001 per la Prevenció de Riscos Laborals

L'ISO 45001 és una normativa que posa les bases per implantar Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball, que afavoreixin la prevenció de riscos laborals, i substitueix l'antiga norma OHSAS 18001. Una empresa que compleixi la normativa ISO 45001 , significarà que compta amb un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball eficaç, que minimitza els riscos de seguretat i salut, i ofereix una major previsió cap als treballadors, i cap a tota l'organització en general.

Principals beneficis d'implantar la norma ISO 45001

Qualsevol empresa està en disposició d'implantar la norma ISO 45001, sense importar el sector al què pertanyi, nombre d'empleats o ubicació geogràfica, i gaudir dels múltiples beneficis que ofereix:
  • - Major protecció als treballadors:
L'ISO 45001 ofereix un enfocament més estructurat per identificar perills i afavorir la gestió de riscos, el que es tradueix en un ambient de treball més segur i saludable, i en una important reducció d'accidents en el lloc de treball. Es reduiran les lesions, així com les baixes per malaltia dels treballadors.
  • - Redueix els riscos:
Permet dur a terme un pla d'acció adequat que afavoreix l'avaluació, verificació, inspecció, revisió legal i investigació d'accidents, i així reduir els possibles riscos d'accidents, i augmentar la protecció cap als treballadors.
  • - Compliment legal:
La normativa ISO 45001 proporciona uns mecanismes per identificar la legislació vigent i implementar els requisits aplicables. D'aquesta manera s'afavoreix la reducció de queixes per part dels treballadors, així com possibles conseqüències financeres.
  • - Base del sistema de gestió:
Es tracta d'una norma que serà base pel sistema de gestió implantat, podent alinear aquesta norma amb la ISO 9001 i la ISO 14001.
  • - Major responsabilitat:
Obtenir la certificació ISO 45001 demostrarà que una empresa és totalment responsable i té ple compromís amb la seguretat i la salut en el treball, oferint protecció als treballadors amb l'objectiu de reduir qualsevol tipus de risc en els seus llocs de treball.